11.04.2020

Седмица на гората и чаровната Рая от ДГ“Слънце“

11.04.2020

Седмица на гората и нашата прекрасна Даная. Една стойностна инициатива на Североизточно държавно предприятие.

17.09.2012

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” УЧАСТВА В СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” ЕВРОПЕЙСКА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ФИНАНСИРАНА ОТ БЮДЖЕТ НА РБ/ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕС

Общата цел на схемата за предлагане на плодове в детската градина е да осигури трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, във възрастта когато се оформят хранителните им навици.Грижата за  здравето на децата е свързана […]
20.10.2010

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” УЧАСТВА В СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

Общата цел на схемата „Училищно мляко” за предлагане на мляко в детските градини е да осигури трайно увеличаване на делът на млякото и млечните продукти в храненето на децата, във възрастта когато се оформят хранителните им навици.Специфичната цел на схемата […]
27.10.2009

ПРОЕКТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”

Цел : Подобряване на здравословното състояние на децата и повишаване на  физическата им дееспособност. Развитие на физическите качества на децата чрез използване на оптималния ефект на всяка форма на физическа култура. Формиране на  траен интерес и положително отношение към спорта […]