Група „ЗВЕЗДИЧКА“

Седмица на приказките–Баба Надя ни прочете „Приказка за питката “ и ни почерпи с питка.

Педагогически екип:

Старши учител:Елка Тодорова

Старши учител:Янита Димитрова

Помощник-възпитател:Невяна Господинова

Девиз:

Животът е прекрасен ,когато  си  дете,

свободно да играеш,щастливо  да растеш.

 

Екипът на  гр.“Звездичка“  се  старае   да  създаде спокойна  и приятна  атмосфера ,в която децата  да растат   щастливи .Влагаме  цялата си енергия   да дадем на децата корени  –за да  знаят какво  е дом,род  и  Родина,криле –за да  полетят  и покорят света.