Група „СЛАВЕЙЧЕ“

Педагогически екип:

Старши учител  Антоанета Чернева

Учител  Станислава Петрова

Помощник – възпитател  Петранка Пенчева

 

Девиз: „ Славно живеем, стъпка по стъпка, ръка за ръка“

В група „Славейче“ вярваме, че с усмивки, обич и уважение на детската личност, можем да постигнем всичко! Обичаме много да пеем, да танцуваме, да спортуваме, защото сме убедени, че изкуството възпитава. С талантливите деца взимаме активно  участие в Празничния календар на Община Шумен и други културни институции. Опитваме се с обич и радост да творим добро.