Материална база на Корпус 1

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА НА ДГ

    ДГ “Слънце” е обединение от две детски градини, едната от които се помещава в сграда приспособена за целта – Корпус 1, а другата е специално проектирана и строена за детска градина – Корпус 2.

   ДГ разполага с много добра материална база за осъществяване на образователно-възпитателния процес. Основната материална и дидактична база е обновена. През 2012 г. по Проект ”Модернизация на общинската образователна инфраструктура” е направен основен ремонт на сградата –  подменена е дограмата, направена е външна изолация, измазани и боядисани са фасадите и всички помещения на двата корпуса.  Сградите са осигурени с локална парна инсталация на природен газ. Монтирани са слънчеви колектори през 2012 год. на всички сгради в детската градина. Монтираха се нови дворни съоръжения на една група в Корпус 2 на ДГ.

    Всички занимални са обзаведени с нови мебели за учителки и деца и са съобразени с нуждата от нова организация на предметно-образователната среда, като по този начин се осигурява възможност на децата за свободно изразяване и придобиване култура на поведение. Наличната дидактична база отговаря на изискванията за ефективен образователно-възпитателен процес в предучилищна възраст. Интериорът на градината е естетически издържан и функционално организиран.

    Детската градина разполага с учебно-технически средства, подпомагащи педагогическия процес – всички видове аудио и видео техники, мултимедии, интерактивен модул, пиано, различни учебни-дидактични средства, разнообразен нагледен и оперативен материал.

    Детската градина разполага с  богат гардероб от костюми –автентични и стилизирани народни носии, бални и съвременни детски дрехи, спортни екипи.

    Материалната база се поддържа и обновява с общински средства, от дарения и с помощта на родителите на децата.

​   Материално – техническа база  Корпус 1

   Група „Светулка”

   Учителки: Мария Александрова – старши учител

                        Мария Ангелова – учител

   Помощник-възпитател: Таня Ангелова

 

                    

                    

 

Група „Славейче”

Учителки: Антоанета Чернева   – старши учител

                     Станислава Петрова – учител

Помощник-възпитател: Петранка Пенчева

 

           

 

                                               

 

Група „Синигерче”:

Учителки: Даринка Табакова  – старши учител

                     Анелия Вълчева – старши учител

Помощник-възпитател: Десислава Петрова

 

                             

             

 

Група „Чучулига”

Учителки: Милена Недева – старши учител

                     Кремена Георгиева – учител

Помощник-възпитател: Дияна Йорданова

 

                               

            

 

Територията на ДГ „Слънце” включва и дворно място с площ по 3 дка. Дворът е залесен, затревен, оформени са площадки за всяка група, които са обзаведени със съоръжения за спортни занимания и игри. Иглолистните дървесни видове в двора на детската градина – борове, елхи, както и широколистните дървета – липи, кестени, кленове приютяват много крилати певци.

    В цветните алеи и опитни полета на детската градина има голямо разнообразие на цветя и цъфтящи храсти, които създават цветна феерия за децата. Ние разполагаме с голямо природно богатство в района на детската градина, към което насочваме вниманието на децата да  го опознаят и обикнат. Дейностите на децата в естествена среда предизвикват голям интерес у тях към природните обекти и явления. В контакта си с природата детето всеки ден открива нещо ново, интересно и привлекателно. Приобщаването на децата към природата възпитава у тях желание да проникнат в тайните ѝ, да формират у себе си екологични способи, да овладяват модели на екологосъобразен живот. Провеждат се елементарни опити с децата като елемент на откривателското познание. Изграден е кът за деца и родители с атракциони, където могат заедно да наблюдават природните обекти и явления и да релаксират.

 

Корпус 1  ДГ „Слънце“