Група „СВЕТУЛКА“

Педагогически екип:

Старши учител  Мария Александрова

Учител  Мария Ангелова

Помощник – възпитател  Таня Ангелова

 

Девиз: „ Атрактивни, креативни, позитивни“

Група „Светулка“ изгражда своя облик, търсейки хармония между учителски екип и родители. Стремежът в работата ни е насочен към изграждане на ценностна система в дух на толерантност, сътрудничество, собствен избор, добронамереност. Всеки ден в игри и забавления се опитваме да провокираме детските способности и заложби, стремежа им за изява и себеутвърждаване. Усилията ни са насочени към създаване на среда , в която децата да усещат уют, спокойствие и комфорт.

 

               

 

                   


Еразъм+КА1 Проект“Природата и съвременното преподаване“. Закуска сред природата и весели игри


   

 


Еразъм+КА1 Проект“Природата и съвременното преподаване“. Нашият учител природата