18.04.2022

Детска градина „Слънце“Шумен Децата от група „Славейче“ се грижат за цветята в цветната леха! Подаряват Ви усмивки за настроение!

18.04.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен и децата от група „Калинка“ се включиха в националното предизви- кателство „Остави всичко и чети“

18.04.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Лазар ходи из село, малки моми събира! Група „Чучулига“ и група „Синигерче“ Честити бъдете деца!

18.04.2022

Прекрасните деца на ДГ „СЛЪНЦЕ“

Пр
11.04.2022

Меню за м. май 2022 г.

Меню Май 2022