ДГ „СЛЪНЦЕ”

ДГ “Слънце” е общинска собственост. Състои се от две детски градини, обединени през 1997 год. с решение на Общински съвет Шумен. Корпус 1 на ДГ е открит през 1948 год. в сграда приспособена за  детска градина и се намира на улица „Съединение” №99 . Архитектурните й особености дават възможност за приближаване на децата към домашна обстановка.     Корпус 2 на ДГ е открита през 1974 год. и се намира на улица „Владайско въстание” №176 А. Детската градина е двуетажна сграда и разполага с просторни занимални, спални, канцеларии, кабинети. Двата Корпуса на ДГ „Слънце” са разположени на централно  място в градската инфраструктура. Детската градина е в непосредствена близост с Общински Младежки дом, с Драматично-куклен театър, с Регионална библиотека, с Исторически и Военен музей. Близките културни институции са естествен фактор за приобщаване на децата към историческото наследство и българските традиции, за възпитаване на родолюбиви чувства у тях. Организацията на работата в ДГ осигурява дейности с екологична насоченост и природосъобразен начин на живот на децата.

Детската градина е удобна и функционално обзаведена. Тя предлага на родителите гъвкав целодневен режим на работа с деца от 3 до 7 годишна възраст.  Групите в детската градина са сформирани по възрастов принцип и по желание на родителите. Съобразно архитектурното разположение, квадратурата и кубатурата на помещенията капацитета на детската градина е за 8 групи. Децата в детската градина се приемат, съгласно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските ДГ на територията на община Шумен.

В детската градина е осигурено качествено здравно обслужване и здравна профилактика на децата.

ДГ „Слънце” е носител на отличия и грамоти от участия в конкурси и творчески изяви на  наши възпитаници. Колективът е отличен с Наградата на Шумен за колектив в системата на образованието и науката през 2008 г. за принос в реализирането на образователната програма на предучилищното образование на Община Шумен.

Празниците в детската градина са средство за възпитаване на любов към семейството, към традициите и бита, към националното изкуство и култура. Педагогическата колегия проявява интерес към проблема за възпитаване в родолюбие чрез  приобщаване на децата към българските национални ценности, традиции и обичаи. Изработен е статут за организиране и провеждане на Фолклорен конкурс за деца от предучилищна възраст „Да съхраним традициите“.