Материална база на Корпус 2

Група „Щурче”

Учителки: Виолета Николова – старши учител

                     Димитринка Илиева – учител

Помощник-възпитател: Виолета Великова

                                

 

                   

 

 

Група „Гъбка

Учителки: Евгения Йорданова – учител

                     Мая Юриева – учител

Помощник-възпитател: Валентина Стоева

 

           

 

            

 

Група „Калинка”

Учителки: Галя Петрова – старши учител

                    Десислава Борисова – учител

Помощник-възпитател: Галина Радкова

 

            

 

             

 

Група „Звездичка”

Учителки: Янита Димитрова – старши учител

                     Елка Тодорова – старши учител

Помощник-възпитател: Невяна Господинова

 

   

 

    

 

Корпус 2  ДГ „Слънце“