18.01.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен представя пред родители и Шуменската общественост нови фолклорни носии дарени с проект „Да съхраним традициите!“ от „Шуменско училищно настоятелство“ Децата са щастливи, а екипът на ДГ“Слънце“ Ви благодари! Българските традиции трябва да се пазят и предават на поколенията!

18.11.2020

Детска градина „Слънце“ и Еразъм+-Природата и съвременното преподаване

02.10.2020

Фотоизложба – Споделени мигове по време на COVID 19! С мама и татко по пътечките на Шуменското плато!

01.10.2020

Природата и съвременото преподаване!

01.10.2020

Есенно удоволствие!

30.09.2020

Игри,работа и много труд с новият проектор в гр.“Щурче“.Благодарим на всички!