22.06.2023

1.Тема на обучението: “ Как да се подготвим за атестиране? Портфолио в няколко стъпки“ 2. Място на провеждане: хотел“Конкорд“ гр. Велико Търново 3. Период на провеждане:16 академични часа , от които 8 в присъствена форма и 8 в дистанционна форма […]
24.11.2022

Квалификация по БДП

1.Тема на обучението:Методика за обучение на децата и учениците по БДП/частично присъствено обучение/-1 човек Възпитание и обучение на децата за безопасно поведение на пътя-актуалност и тенденции/частично присъствено обучение-16 човека 2.Място на провеждане-Сградата на ДГ „Слънце“, електронни платформи Gogle Classroom ; […]