24.11.2022

Квалификация по БДП

1.Тема на обучението:Методика за обучение на децата и учениците по БДП/частично присъствено обучение/-1 човек Възпитание и обучение на децата за безопасно поведение на пътя-актуалност и тенденции/частично присъствено обучение-16 човека 2.Място на провеждане-Сградата на ДГ „Слънце“, електронни платформи Gogle Classroom ; […]