Детска градина „Слънце“ Шумен Седмица на здравето! Група „Калинка“ Знаят, могат, действат!
14.11.2022
Детска градина „Слънце“ Шумен Гордост от представянето в VI Национален конкурс „Красива природа, красива наука лято 2022г. Община Шумен и Научно-образователен център „СТЕАМ“ с Председател на Управителния съвет на НОЦ“СТЕАМ“ Силвина Симеонова I-во място в групата „Деца и техните родители“- „Красиви камъчета и миди“ Група „Калинка“
01.12.2022
Покажи всички

Квалификация по БДП

1.Тема на обучението:Методика за обучение на децата и учениците по БДП/частично присъствено обучение/-1 човек

Възпитание и обучение на децата за безопасно поведение на пътя-актуалност и тенденции/частично присъствено обучение-16 човека

2.Място на провеждане-Сградата на ДГ „Слънце“, електронни платформи Gogle Classroom ; Meet Google

3.Период на провеждане: 17-24 октомври ,16 академични часа присъствени за теоретично обучение и 16 часа предвидени за самоподготовка изразяващи се в разработването на проекти

4. Начален и краен час:сутрин от 9.00 до 13.00

след обяд от 13.30 до 16.30 часа

5.Наименование на обучителната организация-

Сдружение“Център за обучение и квалификация“

6. Брой на педагогическите специалисти , заявили желание за участие- общ брой 17