Група „ЧУЧУЛИГА“

Педагогически екип:

Старши учител  Милена Недева

Учител  Кремена Георгиева

Помощник – възпитател  Дияна Йорданова

 

Девиз: „Забавлявам се играя и накрая всичко зная“

Група „Чучулига“ е дом за детето с неговите интереси, потребности, проблеми и постижения. Тук работим с професионализъм, такт и всеотдайност. Със своята дейност вече имаме изграден свой облик, свой стил и почерк на работа. В центъра на педагогическото взаимодействие поставяме детската личност с цел максималното развитие на потенциалът на всяко дете.