ЕКИП НА ДГ „СЛЪНЦЕ”

 

Директор:  Мима Желева

Учители:

 1. Антоанета Чернева     – старши учител ДГ
 2. Анелия Вълчева           – старши учител ДГ
 3.  Виолета Николова     – старши учител ДГ
 4. Галя Петрова                – старши учител ДГ
 5. Даринка Табакова       – старши учител ДГ
 6. Елка Тодорова              – старши учител ДГ
 7. Мария Александрова – старши учител ДГ
 8. Милена Недева            – старши учител ДГ
 9. Янита Димитрова        – старши учител ДГ
 10. Мария Ангелова                          – учител ДГ
 11. Кремена Георгиева                    – учител ДГ
 12. Евгения Йорданова                   – учител ДГ
 13. Станислава Петрова                  – учител ДГ
 14. Десислава Борисова                  – учител ДГ
 15. Мая Юриева                                 – учител ДГ
 16. Димитринка Илиева                 – учител ДГ

 

Учител по музика:

Даниела Димитрова – старши учител

 

ЗАС:

Албена Ангелова

 

Медицински специалисти:

 1. Цветанка Митева
 2. Юлия Чолакова

 

Помощен персонал:

 1. Десислава Петрова  – помощник-възпитател
 2. Таня Ангелова           – помощник-възпитател
 3. Дияна Йорданова     – помощник-възпитател
 4. Петранка Пенчева    – помощник-възпитател
 5. Галина Радкова         – помощник-възпитател
 6. Валентина Стоева     – помощник-възпитател
 7. Виолета Великова     – помощник-възпитател
 8. Невяна Господинова- помощник-възпитател
 9. Надя Боянова             – готвач
 10. Станка Станева          – готвач
 11. Ваня Иларионова     – помощник-готвач
 12. Валентин Василев    – оператор парни и водогрейни системи