ЕКИП НА ДГ „СЛЪНЦЕ”

Директор /временно изпълняващ длъжността/: Мария Ангелова

Учители:

 1. Антоанета Чернева     – старши учител ДГ
 2. Анелия Вълчева           – старши учител ДГ
 3.  Виолета Николова     – старши учител ДГ
 4. Галя Петрова                – старши учител ДГ
 5. Мария Ангелова          –  старши учител ДГ
 6. Кремена Георгиева     – старши учител ДГ
 7. Евгения Йорданова    – старши учител ДГ
 8. Елка Тодорова              – старши учител ДГ
 9. Мария Александрова – старши учител ДГ
 10. Милена Недева            – старши учител ДГ
 11. Янита Димитрова        – старши учител ДГ
 12. Петя Йорданова           –  учител ДГ
 13. Станислава Петрова   – учител ДГ
 14. Десислава Борисова    – учител ДГ
 15. Мая Юриева                   – учител ДГ
 16. Димитринка Илиева   – старши учител ДГ

Учител по музика:
Миглена Костадинова – учител

ЗАС:
Албена Ангелова

Медицински специалисти:

 1. Дияна Йорданова
 2. Юлия Чолакова

 

Помощен персонал:

 1. Десислава Петрова  – помощник-възпитател
 2. Таня Ангелова           – помощник-възпитател
 3. Дияна Йорданова     – помощник-възпитател
 4. Петранка Пенчева    – помощник-възпитател
 5. Галина Радкова         – помощник-възпитател
 6. Валентина Стоева     – помощник-възпитател
 7. Лидия Христова        – помощник-възпитател
 8. Невяна Господинова- помощник-възпитател
 9. Надя Боянова             – готвач
 10. Светла Асенова           – готвач
 11. Валентин Василев    – оператор парни и водогрейни системи