Закон за предучилищно и училищно образование от 1.08 .2016г.