Група „КАЛИНКА“

Дата и час на качване нфайла: 30.1.2020 13:17Педагогически екип:

Старши учител-Галя Петрова

Учител- Десислава Борисова

Помощник възпитател-Галина Радкова

 

Девиз:“ Здрави и жизнерадостни-знаещи и можещи“