Стратегия на гр.“Щурче“ за 2017-2021г.Детската личност- в центъра на нашето внимание. Изграждане на устойчива среда в групата ,в която всяко дете да се чувства защитено и спокойно. Ежедневна работа върху естетиката в общуването и поведенческата култура на децата.Стимулиране на творческото мислене ,въображение,инициативност и толерантност,чрез използване на креативни методи.Реализиране на два мини проекта: „Аз съм българче“ и „На червено спри! „.Мотото на групата : „Всички щурчета са приятели“.Екип на групата:стар.учител-Виолета Николова,учител-Димитринка Илиева и пом.въз.Виолета Великова н

Децата от гр.Щурче рисуват мидички в двора на детската градина!

ГЕРДАНЧЕ ОТ РАПАНЧЕ И ГР.ЩУРЧЕ

 

Разходка до ДТ“Васил Друмев“

ЕКИП:

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА–СТ.УЧИТЕЛ
ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА–УЧИТЕЛ
ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА –ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ

Мото на групата:Всички щурчета са приятели

 

 

 

   “ Всичко, което наистина

                                    трябва да знам , за да се науча

                                     как да живея, какво да правя,

                                    как да се държа, съм научил в ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

                                                      /Робърт Рулам/