Честит рожден ден ДГ!
14.06.2023
Меню за м. юли 2023 г.
22.06.2023
Покажи всички

1.Тема на обучението: “ Как да се подготвим за атестиране? Портфолио в няколко стъпки“
2. Място на провеждане: хотел“Конкорд“ гр. Велико Търново

3. Период на провеждане:16 академични часа , от които 8 в присъствена форма и 8 в дистанционна форма на обучение
период 21-23.04.23г.

4. Начален и краен час:
5.Наименование на обучителната организация:“Орак -инжинеринг“ЕООД ГР. София, бул. Драган Цанков“№36
6.Брой педагогически специалисти:15 педагогически специалисти