ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” УЧАСТВА В СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” ЕВРОПЕЙСКА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ФИНАНСИРАНА ОТ БЮДЖЕТ НА РБ/ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕС

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” УЧАСТВА В СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”
20.10.2010
ПРОЕКТ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ „ДА СЪХРАНИМ ТРАДИЦИИТЕ”
15.04.2014
Покажи всички

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” УЧАСТВА В СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” ЕВРОПЕЙСКА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ФИНАНСИРАНА ОТ БЮДЖЕТ НА РБ/ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕС

Общата цел на схемата за предлагане на плодове в детската градина е да осигури трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, във възрастта когато се оформят хранителните им навици.Грижата за  здравето на децата е свързана с опазване на общественното здраве, това е основната цел заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в България. Проучвания показват, че среднодневната консумация на плодове и зеленчуци е недостатъчна при децата. Високата консумация на плодове и зеленчуци подобряват хранителните навици на децата и спомага за подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести.Целта на схемата е да се повиши консумацията на плодове и зеленчуци, да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици.