02.09.2019

ПРОЕКТ „ПРИРОДАТА И СЪВРМЕННОТО ПРЕПОДАВАНЕ“

NATURE AND CONTEMPORARY TEACHING ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ 2019-1-BG01-КА101-061456, Програма „Еразъм+“ Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ на тема „Природата и съвременното преподаване“ Проектът па програма „Еразъм+“ се реализира за срок от 13 месеца в […]
14.08.2019

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

ПРАВИЛА за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ
24.06.2019

Еньовден е,наберете си букет от билки и бъдете здрави!

21.06.2019

Подготовка за Еньов ден с децата от ДГ“Слънце“

12.06.2019

Мисия детски учител

lттттДЕТСКИ УЧИТЕЛ
04.06.2019

Довиждане детска градина и на добър час гр.“Калинка“.Попътен вятър!