21.09.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Група „Щурче“ Да пазим децата на пътя!

21.09.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Да бъдем здрави, успешни и щастливи през новата учебна 2022-2023

21.09.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Да пазим децата на пътя! Към празника се движим безопасно!

20.09.2022

Меню за м. Октомври 2022 г.

Меню Октомври 2022
09.09.2022

РЕШЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПОДБОР НА КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ГОТВАЧ“ И „ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ“ В ДГ“СЛЪНЦЕ“

За сайт конкурс Обявление конкус готвач и пом.готвач
11.07.2022

Меню за м. септември 2022 г.

Меню Септември 2022