25.06.2024

Посещение на изложба в Художествена галерия „Елена Карамихайлова“

24.06.2024

Еньовден празнувахме и за билките много научихме!

24.06.2024

Еньовден в ДГ „СЛЪНЦЕ “ Пресъздаване на обичая „Еньова буля“за здраве!🌅

21.06.2024

Приказки под старото дърво 🌳 в група „Щурче“

20.06.2024

Поздравления за героите! От детската градина до Горското училище на Шуменското плато!

18.06.2024

Сапунени мехури – малки, големи и още по-големи….. Голямо забавление!