23.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ЕRASMUS+ KA101 Job Shadowing in kindeegarten Arbu, Tallinn, Estonia „Nature and contemporary teaching“

23.05.2021

Детска градина „Слънце“Шумен ERASMUS+ KA 101 Job shadoving in kundergarten Arbu, Tallinn, Estonia Second day welcoming the kindergarten Arbu Welk thriugt the classrooms „Nature and contemporary teaching“ Детска градина „Слънце“Шумен ЕРАЗЪМ+ KA 101 Работа за сядане в Кундертен Арбу, Талин, Естония Втори ден посрещане на детската градина Arbu Welk triugt the classrooms ′′ Природата и съвременното учение ′′ · ·

21.05.2021
Ераъм+, Природата и съвременното преподаване и представяне на нова“Книжка за гората“ и работа с природни материали съвместно с треньори от СИДП иПП“Шуменско плато “ в гр.Светулка“
21.05.2021

Еразъм + „Природата и съвременното преподаване“ и гр.Чучулига с Книжка за гората и г-жа Татяна Димитрова

14.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен и децата празнуват празника на града – 11 май 2021!

14.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ще получи комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор по Национална програма ИКТ 2021 Децата и учителите го заслужават! Удовлетворени сме!