18.04.2022

Детска градина „Слънце“Шумен Децата от група „Славейче“ се грижат за цветята в цветната леха! Подаряват Ви усмивки за настроение!

18.04.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен и децата от група „Калинка“ се включиха в националното предизви- кателство „Остави всичко и чети“

18.04.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Лазар ходи из село, малки моми събира! Група „Чучулига“ и група „Синигерче“ Честити бъдете деца!

28.01.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Работа за внедряване на модерни технологии в детската градина: реализиран проект по Национална програма „Информацион- ни и комуникационни технологии в системата на предучилищното образование“ 2021г. Група „Светулка“ и старши учител Мария Ангелова „Снежен човек“

28.01.2022

На вниманието на родителите!

grafik 2022
22.12.2021

Детска градина “ Слънце“ Шумен Коледари от група „Чучулига“ Коледуваха в исторически музей- Шумен! Благодарим за гостоприемството!