24.11.2022

Квалификация по БДП

1.Тема на обучението:Методика за обучение на децата и учениците по БДП/частично присъствено обучение/-1 човек Възпитание и обучение на децата за безопасно поведение на пътя-актуалност и тенденции/частично присъствено обучение-16 човека 2.Място на провеждане-Сградата на ДГ „Слънце“, електронни платформи Gogle Classroom ; […]
21.11.2022

Меню за м. декември 2022 г.

Меню Декември 2022
14.11.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Седмица на здравето! Група „Калинка“ Знаят, могат, действат!

14.11.2022

В седмица на здравето наш гост беше мед.сестра Йорданова.Децата си припомниха правилата за лична хигиена!

27.10.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен с финансовата подкрепа на „Енерго- про за гражданите“ изградиха „Зелена занималня“ за децата! Тя дава възможност за ежедневни игри на открито и обучение чрез изследване на света.

27.10.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Зелена занималня за децата! Благодарим на РИОСВ- Шумен за подкрепата!