Детска градина „Слънце“ Шумен Важно при записване на деца, приети чрез електронен прием в детската градина! Уважаеми родители, Необходими документи при записване на детето: Служебни бележки от местоработата на двамата родители; Медицинска бележка от общо практикуващ лекар за психо- физично състояние на детето- изведена с изходящ номер; Лична карта на родителя за сверяване на данни; Копие и оригинал на акт за раждане на детето; Ако са посочени други предимства, да се предоставят съответните документи в оригинал и копие! Успех при кандидатстването! Екипът на ДГ“Слънце“ очаква Вашето дете!

Меню за месец май 2023 г.
19.04.2023
Меню за м. юни 2023 г.
22.05.2023
Покажи всички

Детска градина „Слънце“ Шумен Важно при записване на деца, приети чрез електронен прием в детската градина! Уважаеми родители, Необходими документи при записване на детето: Служебни бележки от местоработата на двамата родители; Медицинска бележка от общо практикуващ лекар за психо- физично състояние на детето- изведена с изходящ номер; Лична карта на родителя за сверяване на данни; Копие и оригинал на акт за раждане на детето; Ако са посочени други предимства, да се предоставят съответните документи в оригинал и копие! Успех при кандидатстването! Екипът на ДГ“Слънце“ очаква Вашето дете!