Детска градина „Слънце“ Шумен очаква Вашите деца, родени 2020 година! Елате за да бъдете част от малките „Шуменски планинарчета“ – здрави, креативни и щастливи!