Игри,работа и много труд с новият проектор в гр.“Щурче“.Благодарим на всички!

Детска градина „Слънце“ Шумен Има нови уреди за игри на двора по проект „Шуменски планинарчета“- МОСВ и ПУДООС При нас в интересно, забавно и полезно да играем сред природата!
30.09.2020
Есенно удоволствие!
01.10.2020
Покажи всички

Игри,работа и много труд с новият проектор в гр.“Щурче“.Благодарим на всички!