Час по родолюбие в ДГ“Слънце“ и издигане знамето на гр.Шумен

Грамота за участие в детска олимпиада по БДП гр.Търговище на децата от група „Гъбка“.Знаещи и можещи.
10.05.2019
Корпус 2 с много песни и танци в час по родолюбие.
10.05.2019
Покажи всички

Час по родолюбие в ДГ“Слънце“ и издигане знамето на гр.Шумен