ПРОЕКТ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ „ДА СЪХРАНИМ ТРАДИЦИИТЕ”
15.04.2014
ПРОЕКТ „СВЕТЪТ НА МАЛКИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ”
20.03.2017
Покажи всички

ПРОЕКТ „ТАНЦУВАЩИ С ВЪЛЧЕТА”

Проектът „Танцуващи с вълчета” се финансира с конкурс на Община Шумен, в изпълнение на Стратегия за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в Община Шумен.  Реализиран е от сдружение Спортен клуб „Фея-данс”, в партньорство с ДГ „Слънце”, ШУ катедра Журналистика и масови комуникации.

   Цели и задачи на проекта:

  1. Ограничаване и превенция на агресивното поведение на деца, родители, учители в детските градини на територията на град Шумен.

  2. Формиране у подрастващите на чувство на себеуважение и значимост. Стимулиране на творческите и артистичните им качества.

  3. Запознаване с проблема и достигане до възможно най-голям брой хора.

  4. Търсене на траен възпитателен ефект – трансформиране на потенциалната агресивна енергия в творческа активност.

Сценарият, хореографията и музикалното оформление са специално създадени за целите на проекта и в контекста на целите на Стратегията за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в община Шумен.

В „Танцуващи с вълчета” се разказва за превъзпитаващата сила на новото приятелство, преодоляното желание да отвръщаш на агресията с агресия и превръщането й в позитивна енергия. Увлекателният и артистичен начин на изпълнение се възприемалесно от най-малките и съдейства за възпитаване на чувствата на съпричастност, уважение и зачитане на правата на околните.Участниците в представлението са стимулирани да насочат енергията си към творческите форми на изразяване, а родители и учители да оказват помощ, подкрепа, ограничаване на степента на тревожност и повишаване на самочувствието на своите деца и възпитаници.