05.06.2021

Детска градина „Слънце“ ЕРАЗЪМ+ Проект „Природата и съвременното преподаване“ За посещението в детска градина Арбу, Талин Естония и петте жизненоважни елемента на здравето за децата, споделени от директор Мима Желева пред учителите от ДГ „Слънце“ Шумен

25.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ERASMUS + „Nature and contemporary teaching“ Job shadowing in kindergarten Arbu, Tallinn, Estinia Детска градина „Слънце“ Шумен ЕРАЗЪМ + ′′ Природата и съвременното учение ′′ Засенчване на работа в детската градина Арбу, Талин, Estinia

25.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ERASMUS+ Job shadowing in kindergarten Arbu, Tallin, Estonia „Nature and contemporary teaching“ Walking through Old Tallinn! Детска градина „Слънце“ Шумен ЕРАЗЪМ+ Засенчване на работа в детската градина Арбу, Талин, Естония ′′ Природата и съвременното учение ′′ Разходка през Старият Талин!

25.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ЕРАЗЪМ+ Засенчване на работа в детската градина Арбу, Талин Естония Четвърти ден ′′ Природата и съвременен театър ′′ Групова тревога Уроци и игри, свързани с образованието на открито · ·

25.05.2021

Детска градина „Слънце“Шумен ЕРАЗЪМ+ Проект „Nature and contemporary teaching“ Tird day Job shadowing in kindergarten Arbu,Tallinn, Estonia Group work- Lessons and games related to the delivelment of healthy lifestile andpreparation for tourism Детска градина „Слънце“Шумен ЕРАЗЪМ+ Проект ′′ Природа и съвременност преподаване ′′ Tird day Засенчване на работа в детската градина Арбу, Талин, Естония Групова работа – Уроци и игри, свързани с доставянето на здравословен живот и подготовка за туризъм

23.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ЕRASMUS+ KA101 Job Shadowing in kindeegarten Arbu, Tallinn, Estonia „Nature and contemporary teaching“