27.10.2009

ПРОЕКТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”

Цел : Подобряване на здравословното състояние на децата и повишаване на  физическата им дееспособност. Развитие на физическите качества на децата чрез използване на оптималния ефект на всяка форма на физическа култура. Формиране на  траен интерес и положително отношение към спорта […]