29.01.2020

ДГ“Слънце“ Еразъм +КА1 Проект“Природата и съвременното преподаване“ и гр.“Гъбка“

29.11.2019

Разпространение на проект по Еразъм+КА1,споделено с д-р Галина Хайдар и учители от ДГ“Слънце“ и ДГ“Чучулига“

22.11.2019

Още от нашата визита в Румъния по проект“Природата и съвременното преподаване“

22.11.2019

Nature and contemporary teaching KA101 projekt

22.11.2019

Още от нашата визита в Румъния по проект Еразъм+

21.11.2019

Thank you for your attention!