18.11.2020

Детска градина „Слънце“ и Еразъм+-Природата и съвременното преподаване

02.10.2020

Фотоизложба – Споделени мигове по време на COVID 19! С мама и татко по пътечките на Шуменското плато!

01.10.2020

Природата и съвременото преподаване!

01.10.2020

Есенно удоволствие!

03.02.2020

Еразъм+КА1 Проект“Природата и съвременното преподаване“съвместно с учителите А.Вълчева и М.Юриева

29.01.2020

Проект „Природата и съвременното преподаване“ и гр.“Калинка“ по Еразъм+КА1