23.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ERASMUS+ Second day Job shadowing KA101 In kindergarten Arbu, Tallinn,Estonia „Nature and contemporary teaching“ Welcomening in the kindergarten Arbu! Детска градина „Слънце“ Шумен ЕРАЗЪМ+ Втори ден Засенчване на работа KA101 В детската градина Арбу, Талин, Естония ′′ Природата и съвременното учение ′′ Посрещане в детската градина Arbu!

21.05.2021
Ераъм+, Природата и съвременното преподаване и представяне на нова“Книжка за гората“ и работа с природни материали съвместно с треньори от СИДП иПП“Шуменско плато “ в гр.Светулка“
21.05.2021

Еразъм + „Природата и съвременното преподаване“ и гр.Чучулига с Книжка за гората и г-жа Татяна Димитрова

21.05.2021

Еразъм+ „Природата и съвременното преподаване“ и тренинг „Да бъдем добри“ и група Синигерче

19.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ЕРАЗЪМ+ „Природата и съвременното преподаване“ Бъдещите първокласници от група „Щурче“ с учител Димитринка Илиева припомниха правилата за движение и пътните знаци с нови приятели от Първо основно училище „П.Волов“ Шумен

19.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ЕРАЗЪМ+ Проект „Природата и съвременното преподаване“ С д-г Галина Хайдар и учители от детски градини „Слънце“ и „Чучулига“ Споделени моменти за най-ценното- опазване живота и здравето на децата: сред природата, на улицата, в детската градина, у дома!