21.11.2023

Ден на усмивката 🥰

21.11.2023

Група „Гъбка“ се включи в инициативата организирана от Фондация „Четене“,Фондация „Детски книги“и Сдружение „Книги и четене“-„Ден на четенето -България“

21.11.2023

Група „Гъбка“ се включи в инициативата организирана от Фондация „Четене“,Фондация „Детски книги“и Сдружение „Книги и четене“-„Ден на четенето -България“

21.11.2023

Децата от група „Славейче“ знаят, че здравословното хранене е и забавно, освен че е полезно!

21.11.2023

Учебна тренировка на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия бе проведена в Детска градина „Слънце“ К1. С децата и целия наличен състав се осъществи ситуация на евакуация при земетресение. Целта на проведената тренировка бе да се организира и реализира безпрепятствено напускане на помещенията и сградата на детската градина, съгласно определените схеми и маршрути за евакуация. Предварително бе проведена дискусия с децата от подготвителните групи за това какво се случва при земетресение, опасно ли е, можем ли да се спасим от земетресение, ще помогнете ли на друг човек или животно. Децата си припомниха правилата при земетресение, а именно – при първи трус – застават на безопасно място и изчакват да премине, след което излизат навън на определеното според плана място за евакуация. Следвайки правилата и указанията на учителката децата преодоляха „препятствията, предизвикани от труса” и излязоха навън.

21.11.2023

Всички казват, че била лош сезон тя-есента. Мрачна,облачна, мъглива, мразовита, заядлива. Само аз ли на света,виждам в нея красота?