26.10.2019

Децата от група“Светулка“изучават символите на новите ни приятели от Румъния и Естония

26.10.2019

В седмицата на готвача,децата от гр.“Щурче“ и гр.“Гъбка“ уважиха труда на своята готвачка!

26.10.2019

Четвърта подготвителна група“Славейче“и работата на учителя с компютъра в проекта:“Природата и съвременното преподаване“

26.10.2019

Четвърта подготвителна група“Гъбка“ и Природата и съвременното преподаване!

26.10.2019

Мъниците от гр.“Синигерче“ в една увлекателна разходка с чадърчето за слънце и дъжд!

18.10.2019

Децата от гр.“Щурче“ на гости в ОУ“ Д-р Петър Берон“ гр. Шумен.Много усмивки и добро настроение.