10.12.2019

Децата получават нови играчки, закупени във връзка с проект Еразъм+

10.12.2019

Чай с мама и татко в група“Калинка“

08.11.2019

Да засадим роза,и да оставим нещо след себе си!

08.11.2019

Гр.“Гъбка “ и гр.“Щурче“в красива есенна сутрин.Много радост и усмивки.

08.11.2019

Внимание,земетресение!

08.11.2019

Игри през златна есен с първа група „Гъбка“