13.03.2020

Важно!

Седми фолклорен конкурс за деца „Да съхраним традициите“ Шумен 2020 година се отменя във връзка с СОVID – 19! Благодаря на всички детски градини в лицето на директори и учители, хореографи, вокални педагози, преподаватели по изобразително изкуство и музика, на […]
20.02.2020

Децата от гр.“Гъбка“ и гр.“Щурче“ пред паметника на Васил Левски

03.02.2020

Еразъм+КА1 Проект“Природата и съвременното преподаване“съвместно с учителите А.Вълчева и М.Юриева

18.12.2019

Споделен опит по проект“Природата и съвременното преподаване“ пре родители от група“Гъбка“

18.12.2019

Коледните джуджета на група“Щурче“-техните учители и родители заедно!

18.12.2019

Сговорната дружина на група“Синигерче“, ДГ“Слънце“