08.11.2019

Гр.“Гъбка “ и гр.“Щурче“в красива есенна сутрин.Много радост и усмивки.

08.11.2019

Внимание,земетресение!

08.11.2019

Игри през златна есен с първа група „Гъбка“

06.11.2019

Ден на народните будители и децата от корпус 2 на ДГ“Слънце“

06.11.2019

Тренировка–пожар в корпус1

06.11.2019

Урок по родолюбие с приятелите от читалище“Пробуда“ и корпус 1 на ДГ“Слънце“