10.12.2019

Национална седмица на четенето.Приказката „Трите прасенца“ представена от гр.Гъбка

10.12.2019

Зима в ДГ“Слънце“.Смях и много детски усмивки.

10.12.2019

Децата от група „Звездичка“ участват в проект „Природата и съвременното преподаване“

10.12.2019

Децата получават нови играчки, закупени във връзка с проект Еразъм+

10.12.2019

Чай с мама и татко в група“Калинка“

08.11.2019

Да засадим роза,и да оставим нещо след себе си!