02.10.2020

Фотоизложба – Споделени мигове по време на COVID 19! С мама и татко по пътечките на Шуменското плато!

01.10.2020

Природата и съвременото преподаване!

01.10.2020

Есенно удоволствие!

30.09.2020

Игри,работа и много труд с новият проектор в гр.“Щурче“.Благодарим на всички!

30.09.2020

Детска градина „Слънце“ Шумен Има нови уреди за игри на двора по проект „Шуменски планинарчета“- МОСВ и ПУДООС При нас в интересно, забавно и полезно да играем сред природата!

17.08.2020

Детска градина „Слънце“ Шумен- проект ПУДООС „Шуменски планинарчета“ На слънчева полянка с кошнички в ръце набраха много билки и пяха от сърце! Децата от група „Чучулига“- За лечебната сила на природата! Пазете я!