22.11.2019

Още от нашата визита в Румъния по проект Еразъм+

21.11.2019

Thank you for your attention!

20.11.2019

Erasmus+KA1.Nature and contemporary teaching-kindergarten“Blue flover“Bukuresti Romania and kindergarten“Slance“.Second day.

20.11.2019

Erasmus+KA1.Nature and contemporary teaching-kindergarten“Blue flower“Bukuresti Romania and kindergarten „Slance“

14.11.2019

Успешно завършена езикова подготовка по английски език за учителите от ДГ“Слънце“по проект ЕРАЗЪМ +

06.11.2019

Личност,екип,изграждане на екип с проф.д–р Красимир Марков