24.06.2019

Еньовден е,наберете си букет от билки и бъдете здрави!

21.06.2019

Подготовка за Еньов ден с децата от ДГ“Слънце“

12.06.2019

Мисия детски учител

lттттДЕТСКИ УЧИТЕЛ
04.06.2019

Довиждане детска градина и на добър час гр.“Калинка“.Попътен вятър!

30.05.2019

На добър час мили дечица!

17.05.2019

„ВЕСЕЛ СТАРТ“ с участието на ДГ „Слънце“ гр. Шумен