22.11.2019

Още от нашата визита в Румъния по проект“Природата и съвременното преподаване“

22.11.2019

Nature and contemporary teaching KA101 projekt

22.11.2019

Още от нашата визита в Румъния по проект Еразъм+

21.11.2019

Thank you for your attention!

20.11.2019

Erasmus+KA1.Nature and contemporary teaching-kindergarten“Blue flover“Bukuresti Romania and kindergarten“Slance“.Second day.

20.11.2019

Erasmus+KA1.Nature and contemporary teaching-kindergarten“Blue flower“Bukuresti Romania and kindergarten „Slance“