11.05.2019

Преди церомонията по откриването на празника на гр.Шумен–11май.Групата на ДГ“Слънце“

10.05.2019

Корпус 2 с много песни и танци в час по родолюбие.

10.05.2019

Час по родолюбие в ДГ“Слънце“ и издигане знамето на гр.Шумен

10.05.2019

Грамота за участие в детска олимпиада по БДП гр.Търговище на децата от група „Гъбка“.Знаещи и можещи.

23.04.2019

Документи за прием в детска градина

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА
14.03.2019

Конкурс за деца : „ДА СЪХРАНИМ ТРАДИЦИИТЕ“

Регламент конкурс (1) ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ