21.05.2021

Еразъм + „Природата и съвременното преподаване“ и гр.Чучулига с Книжка за гората и г-жа Татяна Димитрова

14.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен и децата празнуват празника на града – 11 май 2021!

14.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ще получи комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор по Национална програма ИКТ 2021 Децата и учителите го заслужават! Удовлетворени сме!

14.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен Одобрен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

16.04.2021

Електронен прием!

електронен прием 2021-2022grafik по месеци Електронен прием zapoved кмет (1)
01.04.2021

Актуализиран ПЛАН по БДП

ПЛАН ПО БДП актуализиран 31.03.2021Желева-2021