25.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ERASMUS+ Job shadowing in kindergarten Arbu, Tallin, Estonia „Nature and contemporary teaching“ Walking through Old Tallinn! Детска градина „Слънце“ Шумен ЕРАЗЪМ+ Засенчване на работа в детската градина Арбу, Талин, Естония ′′ Природата и съвременното учение ′′ Разходка през Старият Талин!

25.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ЕРАЗЪМ+ Засенчване на работа в детската градина Арбу, Талин Естония Четвърти ден ′′ Природата и съвременен театър ′′ Групова тревога Уроци и игри, свързани с образованието на открито · ·

25.05.2021

Детска градина „Слънце“Шумен ЕРАЗЪМ+ Проект „Nature and contemporary teaching“ Tird day Job shadowing in kindergarten Arbu,Tallinn, Estonia Group work- Lessons and games related to the delivelment of healthy lifestile andpreparation for tourism Детска градина „Слънце“Шумен ЕРАЗЪМ+ Проект ′′ Природа и съвременност преподаване ′′ Tird day Засенчване на работа в детската градина Арбу, Талин, Естония Групова работа – Уроци и игри, свързани с доставянето на здравословен живот и подготовка за туризъм

23.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ЕRASMUS+ KA101 Job Shadowing in kindeegarten Arbu, Tallinn, Estonia „Nature and contemporary teaching“

23.05.2021

Детска градина „Слънце“Шумен ERASMUS+ KA 101 Job shadoving in kundergarten Arbu, Tallinn, Estonia Second day welcoming the kindergarten Arbu Welk thriugt the classrooms „Nature and contemporary teaching“ Детска градина „Слънце“Шумен ЕРАЗЪМ+ KA 101 Работа за сядане в Кундертен Арбу, Талин, Естония Втори ден посрещане на детската градина Arbu Welk triugt the classrooms ′′ Природата и съвременното учение ′′ · ·

21.05.2021
Ераъм+, Природата и съвременното преподаване и представяне на нова“Книжка за гората“ и работа с природни материали съвместно с треньори от СИДП иПП“Шуменско плато “ в гр.Светулка“