27.09.2021

За вас малки слънца!

13.09.2021

Класиран кандидат!

Протокол класиран кандидат
10.09.2021

Допуснати кандидати!

Допуснати до конкурс
01.09.2021

Свободно работно място в ДГ „Слънце“

Обява конкурс
10.06.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен Признателни родители! Благодаря за най-важната оценка, Вашата!

25.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ERASMUS + „Nature and contemporary teaching“ Job shadowing in kindergarten Arbu, Tallinn, Estinia Детска градина „Слънце“ Шумен ЕРАЗЪМ + ′′ Природата и съвременното учение ′′ Засенчване на работа в детската градина Арбу, Талин, Estinia