29.06.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Първа тиквичка от лятната реколта! Децата участват в засаждането, грижата за растенията, знаят много и ще опитат от зеленчуците от биолехите в детската градина! А в кухнята цари оживление…

06.06.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Довиждане детска градина! Заслужено пенсиониране на старши учител по музика Даниела Димитрова с пожелание за здраве и дълголетие!

06.06.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Довиждане детска градина, здравей първи клас! Изпратихме децата от група „Чучулига“! Попътен вятър и успешна реализация! На Вас уважаеми родители благодарим за партньорството и помощта!

06.06.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Довиждане детска градина, здравей първи клас! Децата от група „Звездичка“ випуск 2022г. отвориха „Магазинчето с желания и надежди“ за бъдеща реализация! На добър час, деца!

06.06.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен! Иновативна био- технология за зеленчуци! Отгледани с детската любознател- ност и трудолюбието на всички от екипа! Дано скоро да берем!

06.06.2022

Детска градина „Слънце“ Шумен Представяне на творчеството на писателката Галина Златина в регионална библиотека „Ст. Чилингиров“! Четенето продължава под старото дърво!