13.11.2020

Важно за всички родители на ДГ „Слънце“!

06.11.2020

Детска градина „Слънце“ Шумен Удовлетворени от двудневния курс в електронна среда с д-р Галина Хайдар на тема „Пожарна безопасност. Превенция на риска и спасяване“ Човешкият живот е безценен! А ние в детската градина отговаряме за много! Специални благодарности за г-жа Дима Иванова – Директор на сдружение „Център за обучение и квалификация“ Обучение в условия на COVID 19!

23.09.2020

За вас родители!

РД22-2340
23.09.2020

До всички родители на ДГ“Слънце“

РД22-2342
23.09.2020

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19
23.09.2020

На вниманието на родителите!