22.10.2019

ДГ“Слънце“ по проект“Erasmus+“КА1

18.10.2019

Децата от гр.“Щурче“ на гости в ОУ“ Д-р Петър Берон“ гр. Шумен.Много усмивки и добро настроение.

17.10.2019

Демонстрация на игри с робота bee_bot пред деца от корпус 1 на ДГ“Слънце“

16.10.2019

Eвропейска седмица на роботиката и децата от гр.“Щурче“

07.10.2019

„ЕРАЗЪМ+“

Изградената към детската градина комисия по Проект“Природата и съвременното преподаване“,разгледа всички постъпили заявления по Проект 2019–1–BG01–КА101–061456,програма“Еразъм+“,Ключова дейност 1,“Образователна мобилност на граждани“,сектор“Училищно образование“,тема“Природата и съвременното преподаване“. Учителите кандидати за тази квалификационна дейност са представили своите лични мотиви за участие в Проекта,а […]
05.10.2019

Дарителската кампания на ДГ“Слънце“ Шумен, „Подари усмивка на дете“,за децата от дома във Васил Друмево.