11.05.2019

Преди церомонията по откриването на празника на гр.Шумен–11май.Групата на ДГ“Слънце“

10.05.2019

Корпус 2 с много песни и танци в час по родолюбие.

10.05.2019

Час по родолюбие в ДГ“Слънце“ и издигане знамето на гр.Шумен

10.05.2019

Грамота за участие в детска олимпиада по БДП гр.Търговище на децата от група „Гъбка“.Знаещи и можещи.

08.05.2019

ДГ“Слънце“ и гр.Калинка с отлично представяне на конкурса „Бъдност за децата на България“

08.05.2019

Шести детски фолклорен конкурс“Да съхраним традициите“се провежда ежегодно . ДГ“Слънце“ спечели нови приятели от страната и с това се превърна в национален конкурс.